Туристичка организација Грачанице
Tourism organization of Gracanica

ТО Грачанице активно унапређује, проширује и промовише туристичку понуду Грачанице

31.08.2017.
Својим активностима у предходних неколико месеци ТО Грачанице активно ради на унапређењу, проширењу и промоцији туристичке понуде. У припреми су туристичке понуде које укључују и друге туристичке атракције које се налазе изван територије општине Грачанице. 

У циљу боље промоције туристичке понуде Грачанице, у припреми је ново издање туристичког водича Грачанице које ће бити завршено до краја септембра. За потребе новог туристичког водича ажурирана је база угоститељских и смештајних капацитета, а завршено је и фотографисање свих туристичких атракција на територији општине Грачаница (манастир Грачаница, археолошки парк Улпијана, цркве, споменици и језеро). Паралелно са фотографисањем, урађено је и снимање туристичких атракција и села, дроном и дигиталном камером. Снимљени видео материјал ће бити коришћен за припрему промотивних видео спотова који ће служити за промоцију туристичке понуде Грачанице путем интернета и за емитовање на сајмовима туризма на којима учествује туристичка организација. 

Припремљене су и нове ажуриране туристичке мапе Грачанице које ће се ускоро наћи на четири дрвена билборда у Грачаници. На туристичким мапама су обележене туристичке атракције, смештајни и угоститељски објекти, објекти од значаја (банке, мењачнице, институције, поште, апотеке, спортски објекти, и друго).  

Током јула месеца, започета је припрема Стратегије развоја туризма Велике Хоче (2017 -2022). У сарадњи са стручњацима за туризам Доц. др Бранком Красојевић и М. Сц. Данијелом Вићентијевић, ТО Грачанице је организовала радионицу на којој је заједно са мештанима Велике Хоче, који се индиректно и директно баве туризмом, направљена SWOT анализа. Спроведен је попис свих туристичких атракција, смештајних и угоститељских капацитета, као и винарија како би се креирао јединствени туристички регистар Велике Хоче. Након тога је, током августа месеца, завршено фотографисање и снимање наведених објеката за потребе израде штампаног и видео промотивног метеријала (туристичког водича Велике Хоче, промотивних флајера и видео спотова).

ТО Грачанице учествује и у припремама за обележавање Дана општине Грачаница, који ће се одржати у периоду од 15. до 21. септембра 2017. године. У оквиру обележавања Дана опшине Грачаница планиран је велики број културно уметничких, забавних и спортских дешавања, међу којима су: концерти, дан пољопривредника и погачијада, дечије ликовне колоније, дечији карневали, позоришне представе, турнири у малом фудбалу, средњовековни караван и друга дешавања.