Туристичка организација Грачанице
Tourism organization of Gracanica

Успешно завршена израда Стратегије развоја туризма Велике Хоче

12.12.2017.
ТО Грачанице је успешно завршила пројекат израде Стратегије развоја туризма Велике Хоче 2018-2023 донацијом Канцеларије за питања заједнице. Аутори стратегије су Доц. др Бранко Красојевић, М. Сц Данијела Вићентијевић и Бобан Петровић - директор ТО Грачанице. Презентација овог документа је одржана у петак, 08. децембра 2017. године, у 12 часова у Господарској кући (Сарају) у Великој Хочи. 

ТО Грачанице је у сарадњи са експертима из области туризма и локалним представницима села, организовала радионице SWOT анализе почетком јула месеца. На радионицама, одржаним у Великој Хочи, учествовали су: власници смештајних и угоститељских објеката, пољопривредници, виноградари и винари, произвођачи рукотворина и сувенира, радници из области културе и образовања, предузетници, представник СПЦ и други утицајни мештани. На радионицама су осим подизања свести локалног становништва о значају туризма, прикупљени подаци од значаја за израду SWOT анализе и одређивања визије, мисије, општих, посебних и појединачних циљева развоја туризма Велике Хоче.

Анкетиране су заинтересоване стране и потенцијални носиоци туристичке понуде, истражени сви природни и културни ресурси на терену и доступни општински документи, ради утврђивања и анализе постојећег стања и процене достигнутог степена развоја туризма овог места. Након тога, ТО Грачанице је извршила попис свих туристичких атракција, смештајних и угоститељских капацитета, као и винарија како би се креирао јединствени туристички регистар Велике Хоче.  Уједно са тим, фотографисани су и снимани сви наведени објекти за потребе израде штампаног и видео промотивног метеријала (туристичког водича Велике Хоче, промотивних флајера и видео спотова).

Током презентације Стратегије развоја туризма Велике Хоче 2018-2023, посебно је образложен предлог функционисања дифузног хотела, као оптималног модела развоја туризма Велике Хоче у оквиру одрживог економског развоја. Применом овог модела, уз паралелно формирање интегралног туристичког производа (културног туризма и тематских рута), Велика Хоча би могла да пружи јединствен доживљај излетницима и туристима и тиме изађе у сусрет савременој тражњи. Развој туризма би обезбедио профитабилно пословање, повећао запосленост, подигао животни стандард и квалитет живота локалног становништва, без угрожавања животне средине и постојећих ресурса.

Спровођењем активности приказаних у акционом плану у оквиру овог стратешког документа, покренуо би се економски развој, омогућило отварање нових радних места и занимања и побољшао животни стандард становника Велике Хоче, и целе општине Ораховац, чиме би се туристичка понуда овог краја обогатила новим туристичким производима и садржајима. 

ТО Грачанице ће настојати да помогне мештанима Велике Хоче у реализацији активности предвиђених акционим планом и стратегијом развоја туризма. Један од првих корака биће формирање Туристичке организације Велике Хоче, која ће бити главни носилац свих даљих активности у развоју туризма. Брзо након оснивања ове организације, приступиће се отварању туристичког инфо центра и формирању дифузног хотела.

Више слика са презентације погледајте овде.