Туристичка организација Грачанице
Tourism organization of Gracanica

Резултати ТО Грачанице у 2017. години

31.01.2018.
Туристичка организација Грачанице је у претходној години реализовала велики број пројекатних активности и тако постигла значајне резултате неопходне за одрживи развој туризма у општини Грачаница. 

Директна последица боље промотивне кампање, боље информисаности туриста путем интернет сајта и друштвених мрежа, израдом великог броја различитих флајера и брошура као и проширеном и побољшаном сарадњом са туристичким оператерима у региону, број туриста је знатно повећан у односу на 2016. годину. Знатно је порастао број домаћих али и страних туриста. Током 2017. године, манастир Грачаницу посетило је око 35.000 туриста, док је археолошки парк Улпијaну посетило око 20.000 туриста. Пораст броја туриста бележи се и током манифестација, међу којима је и витешки фестивал SHIELD један од посећенијих фестивала, са око 6.000 посетилаца. Организовала je и пружала услуге туристичког вођења најављених група туриста на територији општине Грачаница. 

ТО Грачанице и витешко удружење Ред Змаја помогли су организовање средњовековне свадбе, логистички и позајмљивањем средњовековних ношњи. Младенци су носили средњовековне одоре Краља Милутина и краљице Симониде, док су сватови били одевени у дворске средњовековне одоре. Поред тога, организоване су и две просидбе у оклопу Милоша Обилића. 

Током 2017. године, проширена је сувенирска понуда и повећан број излагача у Туристичком инфо центару и продавници сувенира, чиме је знатно обогаћена понуда сувенира. Тренутно се у продавници сувенира налази преко 400 различитих сувенира које производи око 40 локалних произвођача и уметника. У туристичком инфо центру доступне су све публикације ТО Грачанице, како би се туристи што боље информисали (туристичка мапа Грачанице, туристички водич, смештајни капацитети, нематеријална културна баштина општине Грачаница, археолошки парк Улпијана и промотивни флајери локалних угоститеља).

ТО Грачанице је у претходној години имала веома добру сарадњу са донаторима, локалним институцијама, амбасадама и донаторским организацијама, са којима је одржано више од 50 састанака. Резултат добре сарадње огледа се и у великом броју имплементираних пројеката у претходне три године, због чега је ТО Грачанице препозната као поуздани партнер у области развоја туризма. 

Међу битнијим пројектним активностима имплементираним у 2017. години издвајамо:

1. Учешће на 39. Међународном сајму туризма у Београду. На сајму је ТО Грачанице промовисала туристичку понуду општине Грачаница и околине. За потребе промоције на сајму туризма припремљени су промотивни флајери и видео спотови, урађен је приказ витешких борби и средњовековне дворске ношње, као и изложба локалних сувенира. На сајму је подељено више од 2000 различитих флајера (смештајни капацитети општине Грачаница, археолошки парк Улпијана, туристичка мапа Грачанице, витешки фестивал SHIELD, и други) и око 500 брошура - Туристички водич Грачанице.

2. Креирање првог обједињеног Календара манифестација које се одржавају у општини Грачаница током 2017. године. Циљ ове активности је боља промоција манифестационе понуде општине Грачаница. На Календару манифестација нашле су се све културне, забавне, спортске, гастрономске, привредне, филмске и позоришне манифестације као и сајмови, јубилеји и празници. Календар манифестација је објављен на сајту ТОГ-а, а пет традиционалних манифестација нашло се и на званичном сајту и брошури ТО Србије. Почетком децембра 2017. године ТО Грачанице је покренула иницијативу ажурирања обједињеног Календара манифестација за 2018. годину.

3. Учешће на традиционалном Ђурђевданском дечијем карневалу у Крагујевцу који је организовала ТО Крагујевца. ТО Грачанице, у сарадњи са општином Грачаница и ТО Крагујевца, четврти пут, организује учешће 40 ученика основних школа из општине Грачаница на овом карневалу.

4. Предавања у основним школама на тему средњовековне историје. ТО Грачанице је у сарадњи са витешким удружењем „Ред Змаја“ из Грачанице и магистром археологије (историчарем и писцем) Марком Алексићем, организовала предавања на тему средњовековне историје и промоцију књига које се баве овом тематиком: „Српски витешки код“  и „Марко Краљевић“.  

5. Постављање првих туристичких инфо знакова у општини Грачаница. Постављено је укупно 111 туристичких инфо знакова, чију је израду донирала је швајцарска организација Swisscontact, док је припрему, превод и дизајн знакова припремила ТО Грачанице уз помоћ општине Грачаница. Овом саобраћајном туристичком инфраструктуром означени су смерови ка свим туристичким атракцијама и смештајним капацитетима и на тај начин олакшано је кретање туриста у општини Грачаница.

6. Други Међународни фестивал средњовековних вештина и заната SHIELD, који одржан је у Грачаници од 23. до 25. јуна 2017. године у дворишту ОШ Краљ Милутин. У оквиру фестивала одржани су: средњовековни турнири, концерти средњовековне музике, интерактивне средњовековне радионице, изложба фотографија, мала школа мачевања за децу и продајна изложба сувенира. Посетиоци су имали прилику да: посете средњовековни камп, пробају делове витешке опреме, учествују у такмичењима, као и да купе сувенире, пробају традиционалну храну, домаћу ракију и вино. 

7. Учешће на међународном витешком фестивалу Just Out у манастиру Манасија код Деспотовца. Витешко удружење Ред Змаја и ТО Грачанице са својим члановима учествовали су на трећем по реду међународном фестивалу Just Out, где је и поред јаке конкуренције, прво место на стреличарском турниру освојио члан нашег удружења.

8. Учествовање у организовању манифестације Дани општине Грачаница. Новина која је у односу на претходне године ТО Грачанице увела у програм ове манифестације, био је средњовековни караван који је организован у сарадњи са витешким удружењем Ред Змаја. Кaраван је обишао скоро сва села у општини Грачаницa и обухватао је  приказно стреличарство, малу школу мачевања и стреличарства за све посетиоце. 

9. Постављање туристичких мапа у Грачаници. Нове и ажуриране туристичке мапе Грачанице постављене су на четири локације на већ постојећим дрвеним билбордима ТО Грачанице. На туристичким мапама обележене су туристичке атракције, смештајни и угоститељски објекти, као и објекти од значаја (банке, мењачнице, институције, поште, спортски објекти, и друго).

10. Организовање едукативних посета манастиру Грачаница и археолошком парку Улпијана. ТО Грачанице и општина Грачаница организовали су едукативне посете за ученике основних и средњих школа у трајању од две недеље. У том периоду више од 600 ученика имало је прилику да се у оквиру једнодневних едукативних посета детаљније упозна са историјом, архитектуром и значајем манастира Грачанице и археолошког парка Улпијане. Циљ посета  је подизање свести о значају и очувању културног наслеђа општине, као и упознавања ученика са културним наслеђем општине Грачаница. 

11. Промоција туристичке понуде Грачанице у Берлину. На NEARCH конференцији која је у октобру одржана у Берлину, TO Грачанице је учествовала на позив Немачког Археолошког Института (German Archaeological Institute – DAI). Директор ТО Грачанице – Бобан Петровић је на конференцији промовисао туристичку понуду и културно наслеђе општине Грачаница. На конференцији су поред презентованих конкретних пројектних идеја и планова за одрживи развој туризма у општини Грачаница, приказана и три кратка промотивна видео спота (један видео спот манастира Грачанице и два видео спота археолошког парка Улпијане).

12. Израда Стратегије развоја туризма Велике Хоче. ТО Грачанице је у претходној години израдила и представила Стратегију развоја туризма Велике Хоче 2018-2023. Аутори стратегије су Доц. др Бранко Красојевић, М. Сц Данијела Вићентијевић и Бобан Петровић - директор ТО Грачанице. Спровођењем активности и пројектних идеја представљених у акционом плану у оквиру овог стратешког документа, покренуо би се економски развој, омогућило отварање нових радних места и занимања и побољшао животни стандард становника Велике Хоче, и целе општине Ораховац, чиме би се туристичка понуда овог краја обогатила новим туристичким производима и садржајима.

Поред већ постојећих основних активности којима се ТО Грачанице бави сваке године, планиран је и велики број нових активности у 2018. години, међу којима су: 

- едукација радника у угоститељству (конобара и рецепционара) и повећање могућности запошљавања младих у сектору туризма, 
- брендирање Грачанице (побољшање маркетиншких и промотивних активности, брендирање логоа и локалног јеловника) 
- унапређење и развој туристичких производа, 
- развој производа руралног и агро туризма, 
- развој туристичких производа заснованих на туризму у природи и активном туризму, 
- истраживање туристичког тржишта.