Туристичка организација Грачанице
Tourism organization of Gracanica

Креирање локалног тржишта шанса за бољи пласман пољопривредних производа

09.03.2018.
Туристичка организација Грачанице и Одељење за пољопривреду и шумарство општине Грачаница организовали су први састанак на тему “Развој локалног тржишта за производе руралног и агро туризма“ на коме је присустовало више од 40 пољопривредника, фармера, угоститеља и произвођача прехрамбених производа са територије општине Грачаница. Састанак је организован у среду, 7. марта 2018. године, у 12 часова у галерији Дома културе у Грачаници. 

Директор ТО Грачанице, Бобан Петровић, је на почетку састанка упознао присутне са циљевима састанка и могућим резултатима боље сарaдње између локалних угоститеља и пољопривредник.
„Да би све ово успело мора се тежити ка повећању производње локалних пољопривредних и прехрамбених производа, укрупњавању производње локалних произвођача како би се обезбедио бољи и континуирани пласман робе на локално тржиште, као и повећање прихода од руралног и агро туризма, а самим тим повећање могућности самозапошљавања у овом сектору.“ каже Бобан Петровић. 

На састанку је директор ТО Грачанице опширније причао и о неопходном укрупњавању производње, креирању крајњих производа који, са једне стране, изискују додатна улагања и мало више посла у односу на производњу сировина или полупроизвода, али зато доносе већу зараду произвођачима. Он је говорио и о значају брендирања крајњих производа, шро би допринело бољој препознаљиви производа због свог географског порекла како на локалном тако и на глобалном тржишту. Међутим, да би се одређени производи брендирали, неопходна је усаглашена рецептура и стандардизација производње код свих локалних произвођача. 

ТО Грачанице, због тога, намерава да у наредном периоду покрене процес брендирања одређених туристичких производа, као што је Грачанички доручак, што ће бити од користи свим локалним угоститељима. 

Присутни су имали прилику да договоре потенцијалну сарадњу. Пољопривредницима, фармерима и произвођачима прехрамбених производа је ТО Грачанице након састанка поделила списак са угоститељским објектима у општини Грачаница и њиховим контактима како би олакшали комуникацију и помогли у склапању послова. 
На састанку је представљен и програм субвенција у оквиру пољопривредних делатности, као и планови Одељења за пољопривреду и шумаство Општине Грачаница.

TO Грачаница и општина Грачаница ће у наредном периоду наставити са активностма неопходним за даљи развој локалног тржишта и креирање услова за одрживи развој туризма.