Туристичка организација Грачанице
Tourism organization of Gracanica

Расте број туриста и ноћења у смештајним објектима на територији општине Грачаница

26.02.2020.
Грачаница као туристичка дестинација постаје познатија и атрактивнија на светској туристичкој мапи. Највећи допринос овој чињеници је манастир Грачаница (14. век) који се налази на УНЕСКО листи светске баштине. Због манастира Грачаница, туристи у Грачаници бораве само пар сати, јер је манастир био само успутно одредиште. Међутим, у 2016. години је са уређењем археолошког налазишта Улпијана и његовим проглашавањем у археолошки парк, Грачаница је од туристичког ресурса добила још један туристички производ, тј, туристичку атракцију која је приступачнија и интересантнија туристима. Истраживање је показало да је уређење Улпијане утицало на додатно задржавање туриста и повећање прихода у угоститељским објектима у општини Грачаница. Са изградњом нових туристичких атракција, организовањем међународних фестивала и креирањем нових туристичких производа, као што је то планирано у Стратегији развоја туризма општине Грачаница (2016-2021), туристичка понуда Грачанице ће се знатно проширити. Креирање додатног садржаја је од кључног значаја за дужи боравак туриста у Грачаници, а самим тим и повећање прихода од туризма.

Током 2019. године, више од 110.000 туриста је посетило манастир Грачаницу, док је око  40.000 (углавном домаћих) туриста посетило археолошки парк Улпијану. Најпосећенији фестивал који је организовала ТО Грачанице, био је Међународни фестивал средњовековних вештина и заната Штит/Shield, са око 3.000 посетилаца.

Још један врло важан фактор који је утицао на повећање броја туриста и бољи приход у сектору туризма, током прошле године, је повећање инвестиција у развој туризма. Током 2019. године, Туристичка органицазија Грачанице реализовала је 6 пројеката са више од 100 активности значајних за одрживи развој туризма у општини Грачаница. Све ове активности, укључујући промотивне кампање, побољшану сарадњу са туристичким агенцијама и организацијама у региону, као и велики број организованих догађаја на територији општине, утицали су на повећање броја домаћих и страних туриста. Поред тога, велики допринос развоју туризма дао је Дом културе Грачаница, који је прошле године реализовао велики број догађаја.

Резултати истраживања ТО Грачанице, којим је обухваћено укупно 28 угоститељских објеката, добијени су анкетирањем власника угоститељских објеката и на основу њих се може закључити следеће:
71% од укупног броја анкетираних власника смештајних угоститељских објеката изјавило је да је имало већи број гостију у односу на 2018. годину.
• На питање да ли су задовољни бројем ноћења/гостију у хотелу и ресторану у оквиру хотела/мотела 42% је изјавило да је задовољно, делимично задовољних је било 14%, незадовољних је било 28%, веома незадовољних је било 14%
• У прошлој години релализовано је 82.750 ноћења (око 6000 ноћења - 8%  више него у 2018. години), док су приходи остварени од ноћења достигли 4.8 милиона евра (износ је повећан око 400.000 евра у односу на прошлу годину).
• Укупан број запослених у свим угоститељским објектима је 484 (2,5 % више него у 2018. години).
• Од свих испитаних власника смештајних угоститељских објеката, 71% од укупног броја испитаника изјавило је да њихови радници носе униформе са обележјем објекта у коме раде.
• 89% власника ресторана изјавило је да су имали већи број гостију/туриста у односу на 2018. годину, док је 11% власника сматра да је број гостију мањи него прошле године.
• На питање да ли су задовољни бројем гостију у ресторану 11% власника је изјавило да су веома задовољни, 66% је задовољно, 22% је делимично задовољно бројем гостију. Незадовољних није било.
• 78% власника ресторана је изјавило да њихови запослени носе униформе са обележјем објекта у коме раде.
• На питање да ли сматрају да манифестације организоване у Грачаници утичу на број туриста у ресторану, 11% анекетираних власника ресторана је задовољно, 55% је делимично задовољно, 33% је незадовољно.
• 92% власника кафића и кафе-пицерија сматра да је имало већи број гостију у 2019. у односу на 2018. годину, 8% од свих испитаних сматра да је број гостију мањи у односу на прошлу годину.
• На питање да ли су задовољни бројем гостију у кафићу, 27% власника је веома задовољно, 45% је задовољно, 27% је делимично задовољно, незадовољних је 8% .
• 75% од укупног броја испитаних власника је рекло да њихови радници носе униформе са обележјем објекта у коме раде.


Резултате истраживања можете преузети кликом на овај линк.