Туристичка организација Грачанице
Tourism organization of Gracanica

Taxi in Gracanica

Taxi service within Gracanica municipality

Bane taxi 
+386 (0) 49 260 301     
+377 (0) 44 522 700

Maxi taxi 
+386 (0) 49 771 199
+377 (0) 45 771 199

Cobi taxi
+386 (0) 49 318 188

Taxi Gracanica
+386 (0) 49 208 000