Туристичка организација Грачанице
Tourism organization of Gracanica

О нама


Туристичка организација Грачаницe (ТОГ) је невладина организација, основана октобра 2012. године од стране општине Грачаница и USAID (DEMI програм). Основни циљеви ТОГ су промоција и развој туризма у општини Грачаница у складу са стратегијом развоја туризма и акционим планом (2016-2021). У основи већег броја пројектних идеја које ТОГ намерава да реализује је њихова самоодрживост, као и директно и индиректно упошљавање младих и креативних људи у сектору туризма. ТОГ је сходно томе као основне активности предвидела: промоцију туристичке понуде Грачанице (туристичких атракција, смештајних капацитета, манифестација, туристичких производа и др.), едукацију радника у сектору туризма, организовање манифестација, изградња нових туристичких атракција, креирање нових туристичких производа од већ постојећих ресурса, учешће на регионалним и међународним сајмовима и израду публикација (туристичких водича, мапа, летака и брошура). 

Туристички инфо центар и продавница сувенира су у функцији од априла 2014. године а од средине 2016. године налази се на новој и атрактивној локацији у центру Грачанице. У овом објекту се туристи могу информисати о туристичкој понуди Грачанице и купити локалне сувенире. У продавници сувенира се тренутно налази преко 300 различитих сувенира и производа домаће радиности. На овај начин, туристичка организација је индиректно упослила педесетак произвођача сувенира, винара и уметника из Грачанице и околине. Иако већ има пуно производа, ТОГ константно ради на повећању броја излагача и проширењу сувенирске понуде у продавници сувенира. У туристичком инфо центру су доступне све публикације ТО Грачанице. 

ТОГ је у оквиру промотивне кампање за потребе промоције Грачанице као туристичке дестинације израдио неколико промотивних видео спотова и велики број различитих летака и брушура међу којима су: нематеријална културна баштина општине Грачаница, туристички водич Грачанице, туристичка понуда Грачанице, туристича мапа, смештајни капацитети, туристичке атракције, календар манифестација и др. Учешћем на међународним сајмовима у региону, поред промотивног материјала, презентују се и традиционална Косовска кухиња, традиционалне манифестације и традиционалне фолклорне игре. Брошуре и флајери се редовно дистрибуирају локалним смештајним капацитетима, туристичким агенцијама, туристичким организацијама и потенцијалним туристима. Константан рад на промоцији туристичке понуде Грачанице даје изузетне резултате, што доказује и то да је број туриста у периоду од 3 године повећан скоро двоструко (2015. година – око 20.000 туриста, 2016. година – око 25.000 туриста, 2017. година – око 35.000 туриста). 

ТОГ је успоставила сарадњу са бројним туристичким агенцијама и организацијама,  док је са одређеним туристичким агенцијама је сарадња потврђена потписивањем меморандумима о сарадњи. 

ТОГ је током претходне три године, које су биле веома садржајне и успешне, имплементирала преко 20 пројекта. 

Међународни фестивал средњовековних вештина и заната – SHIELD је пројекат који је обележио претходне три године. Циљ овог фестивал је оживљавање средњовековног културног наслеђа и историје општине Грачаница. Витешки фестивал SHIELD прераста у традиционални фестивал који је јединственствен на Косову и по коме ће Грачаница постати препознатљива на светској туристичкој мапи. Фестивал се организује у сарадњи са витешким удружењима: Бели Орлови из Београда и Ред Змаја из Грачанице, а финансијски је подржан од стране USAID AKT LS програма, општине Грачаница и Мађарске амбасада у Приштини. 

Крајем јуна 2017. године, ТОГ је завршила постављање туристичких инфо знакова у општини Грачаница, који до тада нису постојали. Израду 111 туристичких инфо знакова донирала је швајцарска организација Swisscontact, док је припрему, превод и дизајн знакова припремила ТО Грачанице уз помоћ општине Грачаница. Овом саобраћајном туристичком инфраструктуром означени су смерови ка свим туристичким атракцијама и смештајним капацитетима и на тај начин олакшано је кретање туриста у општини Грачаница. 
ТОГ сваке године ажурира и поставља нове туристичке мапе Грачанице на четири локације на већ постојећим дрвеним билбордима у Грачаници. 
 
Пројекти које је ТОГ имплементирала у претходне три годинама су:

1. Мултимедијални фестивал (донатор: USAID AKT – LS програм)
2. Учешће на Mеђународном сајму туризма у Београду (од 2014. до 2017. године, донатор: општина Грачаница)
3. Презентација средњовековних вештина и заната у оквиру Видовданских свечаности (од 2015. до 2017. године, донатор: општина Грачаница)
4. Одрживи развој туризма у општини Грачаница са циљем развоја туризма и промоције Грачанице као туристичке дестинације (од 2014. до 2017. године, донатор: општина Грачаница)
5. Стратегија развоја туризма општине Грачаница 2016 – 2021 (донатор: Канцеларија за питања заједницa)
6. Стратегија развоја туризма у Великој Хочи 2017 – 2022 (донатор: Канцеларија за питања заједницa)
7. Међународни фестивал средњовековних вештина и заната – SHIELD (2016. година - донатори: USAID AKT – LS програм и општине Грачаница; 2017. година – донатори: општина Грачаница, хотел Грачаница и Мађарска амбасада у Приштини)
8. Нематеријална културна баштина општине Грачаница (донатор: USAID AKT – LS програм, уз логистичку и техничку подршку општине Грачаница)
9. FAM TRIP – студијска посета туристичких агенција из Београда и Новог Сада (донатор: Swisscontact)
10. Exit for peace tour (донатор: Норвешка амбасада)
11. Постављање турстичких инфо знакова на територији општине Грачаница (донатор: Swisscontact, уз логистичку и техничку подршку општине Грачаница)
12.  Учешће на Mеђународном сајму туризма и сеоског туризма у Крагујевцу (од 2015. до 2017. године - финансирано из сопствених средстава ТОГ-а)
13. Ђурђевдански дечији карневал у Крагујевцу (од 2015. до 2017. године - финансирано из сопствених средстава ТОГ-а и уз помоћ ТО Крагујевца)
14. Учешће на витешком фестивалу Just Out у манастиру Манасија (од 2015. до 2017. године - финансирано из сопствених средстава ТОГ-а).