Туристичка организација Грачанице
Tourism organization of Gracanica

Конкурс за стажирање инжењера архитектуре

09.03.2018.
Општина Грачаница у сарадњи са Туристичком организацијом Грачанице, објављује конкурс за инжењере архитектуре који ће стажирати у оквиру пројекта “Урбанизација Грачанице". Пројекат финансира Норвешка амбасада у сарадњи са Канцеларијом за питања заједнице. 

Основни циљ пројекта је развој урбанизационог плана Грачанице. На реализацији овог пројекта радиће професори и студенти архитектуре из Косовске Митровице и Љубљане, Одељење за урбанизам у општини Грачаница и 5 стажиста.

Стажирање ће се обављати у бизнис центру у Грачаници и трајаће укупно 2.5 месеца/75 дана. Стажисти ће имати прилику да примене стечена теоријска знања у реалном радном окружењу, унапреде вештине и стекну неопходно искуство за обављање послова у струци. Рад сваког стажисте пратиће директор Одељења за урбанизам, професори са факултета архитектуре и координатор пројекта. 

У складу са принципом једнаких могућности, охрабрују се особе женског пола, припадници свих заједница, као и особе са инвалидитетом да се пријаве на Конкурс.
За време трајања стажирања, стажисти ће примати надокнаду од 290 € (бруто) месечно (исплата ће се вршити у еврима и искључиво путем банкарске трансакције).

Општи услови за пријављивање стажиста на конкурс:
• да буду дипломирани студенти академских или специјалистичких студија на факултету архитектуре, 
• да нису старији од 30 година,
• да поседују важећу косовску личну карту,
• да имају место пребивалишта на територији општине Грачаница,
• да нису раније били у радном односу. 

Неопходни документи за пријаву на конкурс:
1. Формулар за пријаву у електронском облику; 
2. Скенирана фотокопија важеће косовске личне карте / пасоша;
3. Скенирана фотокопија дипломе;
4. Скенирано мотивационо писмо (у којем кандидат објашњава зашто жели да се пријави на конкурс и због чега сматра да је он најбољи кандидат за овај програм), не дуже од једне стране А4.
5. Скенирани докази о похађању курсева и тренинга (ако их има);
6. Скенирана писмена препорука од особе која вас познаје а са којом нисте у сродству и која није у сукобу интереса у вези са овим пројектом.

Сва неопходна документа се подносе искључиво у електронској форми. Непотпуна документација и неблаговремено достављена документација неће бити разматрана. 

Процес избора:
Комисија састављена од представника општине Грачаница и Туристичке организације Грачанице ће одабрати до 5 дипломираних инжењера архитектуре. Процес одабира кандидата ће бити транспарентан и отворен за јавност, док ће на интервју бити позвани само кадидати који испуњавају све услове конкурса. Предност при одабиру ће имати дипломирани студенти академских студија који су стекли више степене академског образовања.

У року од 5 дана од дана затварања конкурса, Комисија ће размотрити поднете пријаве и обавестити кандидате који су ушли у ужи круг. Комисија ће након интервјуа са кандидатима припремити ранг листу потенцијалних стажиста која ће бити објављена искључиво на веб сајту општине Грачаница, као и на сајту Туристичке организације Грачанице www.togracanica.org и то ће бити једини начин обавештења потенцијалним кандидатима о резултатима конкурса.

Формулар за пријаву можете наћи на веб сајтовима општине Грачаница и Туристичке организације Грачанице - www.togracanica.org
Рок за пријаву почиње од датума објављивања, 09.03.2018. и трајаће 7 (седам) дана, до 16.03.2018 у 16ч.
 
Заинтересовани кандидати могу да пошаљу своја документа искључиво на е-маил адресу Туристичке организације Грачанице: togracanica@gmail.com са назнаком „ПРИЈАВА ЗА СТАЖИРАЊЕ“.

Формулар и позив за конкурс можете преузети кликом на следеће линкове:
1. Позив за Конкурс
2. Формулар за пријаву у електронском облику