Туристичка организација Грачанице
Tourism organization of Gracanica

Тренутно стање у сектору туризма у општини Грачаница

21.03.2018.

Грачаница као туристичка дестинација постаје позната и атрактивна на глобалној туристичкој мапи. Највећи допринос овој чињеници је манастир Грачаница (14. век) који се налази на УНЕСКО листи светске баштине. Због манастира Грачаница, туристи у Грачаници бораве само пар сати, јер је манастир био само успутно одредиште. Међутим, у 2016. години је са уређењем археолошког налазишта Улпијана и његовим проглашавањем у археолошки парк, Грачаница је од туристичког ресурса добила још један туристички производ, тј, туристичку атракцију која је приступачнија и интересантнија туристима. Истраживање је показало да је уређење Улпијане утицало на додатно задржавање туриста и повећање прихода у угоститељским објектима у општини Грачаница. Са изградњом нових туристичких атракција, организовањем међународних фестивала и креирањем нових туристичких производа, као што је то планирано у Стратегији развоја туризма општине Грачаница (2016-2021), туристичка понуда Грачанице ће се знатно проширити. Креирање додатног садржаја је од кључног значаја за дужи боравак туриста у Грачаници, а самим тим и повећање прихода од туризма.

Током 2017. године, више од 35.000 туриста је посетило манастир Грачаницу, док је око  20.000 (углавном домаћих) туриста посетило археолошки парк Улпијану. Најпосећенији фестивал који је организовала ТО Грачанице, био је Међународни фестивал средњовековних вештина и заната Штит/Shield, са око 6.000 посетилаца.

Још један врло важан фактор који је утицао на повећање броја туриста и бољи приход у сектору туризма, током прошле године, је повећање инвестиција у развој туризма од стране општине Грачаница, Канцеларије за питања заједница, Норвешке амбасаде, USAID AKT LS програма и швајцарске донаторске организације Swisscontact. Током 2017. године, Туристичка органицазија Грачанице реализовала је 6 пројеката са више од 100 активности значајних за одрживи развој туризма у општини Грачаница. Све ове активности, укључујући промотивне кампање, побољшану сарадњу са туристичким агенцијама и организацијама у региону, као и велики број организованих догађаја на територији општине, утицали су на повећање броја домаћих и страних туриста. Поред тога, велики допринос развоју туризма дао је Дом културе Грачаница, који је прошле године реализовао велики број догађаја.

Резултати истраживања ТО Грачанице, којим је обухваћено укупно 25 угоститељских објеката, добијени су анкетирањем власника угоститељских објеката и на основу њих се може закључити следеће:

 • укупан број запослених у угоститељским објектима је 399 (30% више него у 2016. години),
 • 32% угоститеља је веома задовољно, 32% - задовољно, 28% - средње задовољно и 8% - незадовољно бројем гостију/туриста у њиховим објектима током 2017 године,
 • више од 65.000 ноћења је реализовано у прошлој години (30% више него у 2016. години),
 • укупан приход од ноћења у смештајним објектима на територији општине Грачаница је износи око 3.4 милиона евра (скоро 1 милион евра више него у 2016. години).
 • највећи број ноћења је остварен у периоду од марта до новембра,
 • на територији општине Грачаница не постоји средња угоститељска школа, па је због тога неопходна обука угоститељских радника како би се повећала могућност запошљавања младих и побољшао квалитет услуга,
 • 76% (19 од 25) угоститеља сматра да је обука радника неопходна у циљу побољшања квалитета услуга,
 • 64% (16 од 25) угоститеља је спремно да уложи у обуку њихових радника,
 • 68% (17 од 25) угоститеља би запослило новог радника са сертификатом или завршеном средњом угоститељском школом,
 • по мишљењу власника угоститељских објеката, најхитнија и најнеопходнија је обука конобара, јер су они у директном контакту са туристима/гостима (поред тога, већини угоститеља је неопходна и обука за рецепционере и куваре),
 • већина власника угоститељских објеката је похвалила идеју и планове ТО Грачанице да брендира ”Грачанички доручак“, док је 76% (19 од 25) њих заинтересовано да исти уврсти у јеловник,
 • сви власници смештајних објеката препознају потенцијал Међунаросног витешког фестивала Штит/Shield, док је 76% (19 од 25) њих заинтересовано да спонзорише фестивал.


Комплетан документ са резултатима истраживања можете преузети кликом на овај линк.