Туристичка организација Грачанице
Tourism organization of Gracanica

Јавни позив за обуку и сертификовање туристичких водича

19.02.2019.
Туристичка организација Грачанице (ТОГ) објављује јавни позив за обуку 30 туристичких водича у оквиру пројекта „Развој вештина туристичких водича на Косову“. Циљ овог пројекта је развој практичних вештина и повећање запослености жена и младих. 

Пројекат ТОГ-а “Развој вештина туристичких водича на Косову“ је део финансијског гранта пројекта “Дијалог између заједница кроз инклузивно очување културног наслеђа“ који имплементира UNDP Косово и финансира Инструмент Европске Уније који доприноси стабилности и миру (IcSP). 

Обука туристичких водича ће се одржати од 6. до 13. априла 2019. године у Грачаници и трајаће 8 дана. Предавања садрже теоријски и практични део, а најкасније 30 дана након реализовања наставног плана и завршене обуке, учесници ће имати прилику да полажу завршни тест и добију сертификате. Обука је бесплатна и свим учесницима обуке ће бити обезбеђена неопходна литература за полагање теста. Учесницима са пребивалиштем у општини Грачаница и околним општинама биће обезбеђени трошкови пута и хране током трајања обуке, док ће учесницима из удаљених општина бити обезбеђен и смештај. 

Учесници обуке ће имати прилику да стечена теоријска и практична знања примене у реалном окружењу на једнодневној ексурзији (до Призрена или Новог Брда), унапреде вештине и стекну неопходно искуство за обављање послова туристичког водича. 

Пет микрогрантова, од 300 до 500 евра, биће додељено учесницима који положе завршни тест, презентују креативне идеје и покажу посвећеност и интересовање за рад у туризму. Микро-грантови ће бити један вид мотивације за учеснике и служиће за започињање сопственог бизниса. Да би додатно повећали могућност запошљавања сертификованих водича, пројектни тим ће радити на њиховој промоцији и повезивању са туристичким оператерима на Косову и у региону. На тај начин, они ће имати прилику да буду локални туристички водичи у својим општинама. 

Предавања ће бити одржана на два језика (српском и албанском), а предавачи су експерти из области туризма: проф. Бранко Красојевићи и проф. Зек Чеку (Zekë Çекu).

Наша организација позива све кандидате који су заинтересовани да науче и раде вођење туриста да аплицирају за обуку туристичких водича и стекну могућност да буду сертификовани туристички водичи. У складу са принципом једнаких могућности, охрабрују се особе женског пола и припадници свих заједница на Косову да се пријаве. Број учесника је ограничен на 30. Уколико број апликаната буде већи, пројектом је предвиђено да предност у одабиру имају кандидати који: су незапослени, знају више језика, имају диплому фалкултета. 

Општи услови за пријављивање:
- Завршена средња стручна спрема или факултет;
- Знање енглеског језика и/или француског, немачког, италијанског, руског, шпанског, јапанског језика;
- Особе старости од 20 до 40 година;
- Важећа косовска лична карта/пасош. 

Документација неопходна за пријаву:
1. Попуњен формулар за пријаву - апликациону форму; 
2. Скенирана фотокопија важеће косовске личне карте/пасоша;
3. Доказ о стручној спреми (фотокопија дипломе средње школе или факултета);
4. Мотивационо писмо (у којем апликант треба да објасни зашто она/он жели да буде туристички водич и због чега сматра да је најбоља/и кандидат) – максимално једна страна;
5. Фотокопија доказа о знању страног језика (ако их има: сертификати, диплома или изјава кандидата);

ЈАВНИ ПОЗИВ (кликните на линк да би сте преузели документ)
АПЛИКАЦИОНА ФОРМА (кликните на линк да би сте преузели документ)

Документација за пријаву може бити поднета:
• у електронској форми на емаил: togracanica@gmail.com са назнаком „Пријава за обуку туристичких водича“, 
• у штампаној форми поштом или лично на адресу: Туристичка организација Грачанице, ул. Цара Лазара бб – тржни центар III спрат (канцеларија број 17), 10500 Грачаница. 

Рок за достављање пријаве је до 7.03.2019. године у 16h. Непотпуна и неблаговремено достављена документација неће бити разматрана. 

У року од 10 дана (након затварања Јавног позива), Евалуациона комисија ће размотрити благовремено поднете апликације и обавестити кандидате о резултатима. 

Листа подобних кандидата ће бити објављена на званичном сајту ТОГ-а – - www.togracanica.org обука туристичких водича, туристички водичи