Туристичка организација Грачанице
Tourism organization of Gracanica

Истраживање тренутног стања у туризму у општини Грачаница 2021.

03.12.2021.

Грачаница као туристичка дестинација постаје позната и атрактивна на глобалној туристичкој мапи. Највећи допринос овој чињеници је манастир Грачаница (14. век) који се налази на УНЕСКО листи светске баштине. Због манастира Грачаница, туристи у Грачаници бораве само пар сати, јер је манастир био само успутно одредиште. Међутим, у 2016. години је са уређењем археолошког налазишта Улпијана и његовим проглашавањем у археолошки парк, Грачаница је од туристичког ресурса добила још један туристички производ, тј. туристичку атракцију која је приступачнија и интересантнија туристима. Истраживање је показало да је уређење Улпијане утицало на додатно задржавање туриста и повећање прихода у угоститељским објектима у општини Грачаница. Са изградњом нових туристичких атракција, организовањем међународних фестивала и креирањем нових туристичких производа, као што је то планирано у Стратегији развоја туризма општине Грачаница (2016-2021), туристичка понуда Грачанице ће се знатно проширити. Креирање додатног садржаја је од кључног значаја за дужи боравак туриста у Грачаници, а самим тим и повећање прихода од туризма.

ТО Грачанице је у претходним годинама имала веома добру сарадњу са донаторима, локалним институцијама, амбасадама и донаторским организацијама, са којима је одржано више од 50 састанака. Резултат добре сарадње огледа се и у великом броју имплементираних пројеката у претходне четири године, због чега је ТО Грачанице препозната као поуздани партнер у области развоја туризма.

Иако је услед пандемије изазване вирусом КОВИД-19 у 2020. години, велики број активности морао бити потпуно отказан или одложен, у 2021. години је ситуација доста боља у односу на прошлу годину, али наравно и даље не идеална. Активности које је почетком 2021. ТО Грачанице одредила пројектиним активностима у склопу пројекта „Одрживи развој туризма у општини Грачаница“ све остале активности су одржане са обавезним поштовањем мера заштите против ширења коронавируса.

Туристичка огранизације Грачанице је свој рад ове године усмерила развоју сеоског односно руралног туризма, кроз радионице и семинаре са експертима у овој области туризма. Свој рад на развоју руралног туризма наставићемо и у месецима и годинама који долазе и надамо се да ће се труд и жеља да наша рурална подручја и све домаће прозводе са села који становници локалних села вредно и са пуно љубави раде, представимо што већем броју туриста, како домаћим, тако и страним. Желимо да прикажемо како је сваки појединац битан и како рад и труд једне особе може на различите начине инспирисати много људи, нарочито у овим неизвесним временима пандемиије.

Такође ТО Грачанице је посебну пажњу за време пандемије посветила дигитализацији садржаја, промотивног материјала, брошура и флајера које свакако поседујемо и у штампаној форми, али који су нажалост били недоступни за већину посетилаца који су раније били у могућности да сами дођу, посете и доживе све оно што наша општина као туристичка дестинација има да им понуди. Константно смо радили и на развоју и препознатљивости на друштвеним мрежама, где смо већ имали пуно успеха.

План за будућност ТО Грачанице је да својим константним радом на промоцији и одрживом развоју туризма допринесе повећању броја туриста и самим ти повећање зараде економском сектору.

Резултате истраживања можете преузети кликом на овај линк: Тренутно стање у туризму 2021. 


РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА


Резултати истраживања ТО Грачанице, којим је обухваћено укупно 35 угоститељских објеката, добијени су анкетирањем власника угоститељских објеката и на основу њих се може закључити следеће:

·       71% од укупног броја анкетираних власника смештајних угоститељских објеката изјавило је да нијe имало већи број гостију у односу на 2020. годину.

·       На питање да ли су задовољни бројем ноћења у свом хотелу/мотелу, 43%, односно највећи број испитаника је изјавило да је веома незадовољно бројем ноћења у свом објекту, 29% је изјавило да је задовољно бројем гостију, 28% испитаника је незадовољно, док веома задовољних и делимично задовољних није било.

·       Испитаници су такође рекли да су незадовољни бројем туриста/гостију ресторану у оквиру смештајних објеката у 2021. 43%, односно највећи број испитаника је изјавило да је делимично задовољно бројем туриста/гостију у свом објекту, 29% испитаника је незадовољно, 14% је изјавило да је задовољно и веома незадовољно бројем гостију, док  веома задовољних није било.

·       У 2021. години реализовано је 31.987 ноћења, док су приходи остварени од ноћења 657.000 евра.

·        У смештајним угоститељским објектима тренутно ради 66 радника, број радника се у прошлој години није значајно променио у односу на претходне године, дошло је само до мање варијације у занимањима, број конобара се није драстично мењао, док је већа потражња и ове године била за куварима. Број новозапослених радника у смештајним угосититељским објектима је само 6 што је за 20% више новозапослених радника више у односу на прошлу годину.

·       Од свих испитаних власника смештајних угоститељских објеката, 86 % од укупног броја испитаника изјавило је да њихови радници носе униформе са обележјем објекта у коме раде.

·       43% испитаника је задовољно бројем ноћења током трајања манифестација, 29% испитаника је веома незадовољно, 14% је веома задовољно, такође 14% је незадовољно бројем гостију, делимично задовољних није било.

·       Овогодишња анкета са власницима ресторана показала је да је 47% власника изјавило да су имали мање гостију у односу на 2020., док је 53% угоститеља изјавило да је незадовољно бројем гостију.

·       На питање да ли су задовољни бројем гостију у ресторану, највећи број испитаних угоститеља је изјавило да је делимично задовољно (29%), незадовољних је било 23%, веома задовољних и веома незадовољних је било 18%, док је задовољних било 12%.

·        59% испитаних власника ресторана изјавило је да њихово особље носи униформе са обележјем угоститељског објекта.       

·        29% испитаника је незадовољно бројем посета током манифестација, 24% испитаника је задовољно бројем посета, 23% је веома незадовољно бројем гостију, 18% је делимично задовољно, док је 6% од укупног броја анкетираних власника изјавило да је веома задовољно бројем гостију и посета ресторану током трајања манифестација.

·       Тренутни број запослених радника у анкетираним ресторанима је 155. Број новозапослених раника у угоститељству је 27 радника у 2021. години.

·        Већина анкетираних власника кафића и кафе-пицерија (55%) је изјавило да су имали већи број гостију у односу на 2020. годину. Кафиће и кафе-пицерије услед новонастале ситуације са коронавирусом углавном посећују домаћи гости/туристи.

·        На питање да ли су задовољни бројем гостију у кафићу/кафе пицерији, највећи број испитаних угоститеља је изјавило да је задовољно (37%), незадовољних је било 27%, делимично задовољних и веома незадовољних је било 18%, док је веома задовољних није било.

·        55% испитаних власника ресторана изјавило је да њихово особље не носи униформе са обележјем угоститељског објекта.

·        Већина анкетираних власника локалних кафића и пицерија је одговорила да на повећање броја гостију утичу манифестације које се организују у Грачаници. Задовољних и делимично задовољних је било 27%, веома задовољних и незадовољних било је 18%, док је веома незадовољних 9%.

·       Тренутни број свих запослених у кафићима и кафе-пицеријама у општини Грачаница је  75. Број радника који су запослени у прошлој години је 5.


Напомена: Упркос жељи да ТО Грачанице прикаже тачан извештај стања развоја туризма и броја потенцијалних туриста, недостају плански и законски акти који би утицали на унапређење обавеза статистичког праћења и примену савремене метадологије прикупљања и обраде података. Кључне слабости унутар локалне заједнице које је неопходно отклонити адекватним корективним мерама и политикама су:

§  Двоструко опорезивање робе и услуга привредних субјеката регистрованих у оба система;

§  Неевидентирање и непријављивање туриста на смештају;

§  Нередовна и неажурна статистика у већини објеката за смештај услед недостатка законских правила и прописа из које настаје неадекватна методологија статистичког праћења и обраде података:

§  Непостојање система обрачуна и обавезног плаћања боравишне таксе локалној самоуправи.