Туристичка организација Грачанице
Tourism organization of Gracanica

Истраживање тренутног стања у сектору туризма у општини Грачаница - Четврто тромесечје 2022. године

06.12.2022.

Цело истраживање можете преузети на овом линку: Istraživanje trenutnog stanja u sektoru turizma 2022.pdf


Грачаница као туристичка дестинација постаје позната и атрактивна на глобалној туристичкој мапи. Највећи допринос овој чињеници је манастир Грачаница (14. век) који се налази на УНЕСКО листи светске баштине. Због манастира Грачаница, туристи у Грачаници бораве само пар сати, јер је манастир био само успутно одредиште. Међутим, у 2016. години је са уређењем археолошког налазишта Улпијана и његовим проглашавањем у археолошки парк, Грачаница је од туристичког ресурса добила још један туристички производ, тј. туристичку атракцију која је приступачнија и интересантнија туристима. Истраживање је показало да је уређење Улпијане утицало на додатно задржавање туриста и повећање прихода у угоститељским објектима у општини Грачаница. Са изградњом нових туристичких атракција, организовањем међународних фестивала и креирањем нових туристичких производа, као што је то планирано у Стратегији развоја туризма општине Грачаница (2016-2021), туристичка понуда Грачанице ће се знатно проширити. Креирање додатног садржаја је од кључног значаја за дужи боравак туриста у Грачаници, а самим тим и повећање прихода од туризма.

ТО Грачанице је у претходним годинама имала веома добру сарадњу са донаторима, локалним институцијама, амбасадама и донаторским организацијама, са којима је одржано више од 50 састанака. Резултат добре сарадње огледа се и у великом броју имплементираних пројеката у претходих седам година, због чега је ТО Грачанице препозната као поуздани партнер у области развоја туризма.

Иако је услед пандемије изазване вирусом КОВИД-19 у 2020. години, велики број активности морао бити потпуно отказан или одложен, у 2021. години је ситуација доста боља у односу на прошлу, али наравно и даље не идеална. Активности које је почетком 2022. године ТО Грачанице одредила у склопу пројекта „Одрживи развој туризма у општини Грачаница“ све активности планиране за једанаест месеци 2022. су успешно реализоване. Како су мере уведене ради спречавања ширења вируса корона знатно ублажене, 2022. година је била изузетно успешна и ТО Грачанице је одрадила скоро све активности предвиђене пројектом, као и преко 20 додатних активности.

Такође ТО Грачанице је посебну пажњу посветила дигитализацији садржаја, промотивног материјала, брошура и флајера које свакако поседујемо и у штампаној форми, али који су нажалост били недоступни за већину посетилаца који су раније били у могућности да сами дођу, посете и доживе све оно што наша општина као туристичка дестинација има да им понуди. Константно смо радили и на развоју и препознатљивости на друштвеним мрежама, где смо већ имали пуно успеха.

План за будућност ТО Грачанице је да својим константним радом на промоцији и одрживом развоју туризма допринесе повећању броја туриста и самим ти повећање зараде економском сектору.


РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

 

Резултати истраживања ТО Грачанице, којим је обухваћено укупно 47 угоститељских објеката, добијени су анкетирањем власника угоститељских објеката и на основу њих се може закључити следеће:

      Хотели и мотели:

·       На питање да ли су задовољни бројем ноћења у свом хотелу/мотелу у једанаест месеци 2022. године, 56%, односно највећи број испитаника је изјавило да је делимично задовољно бројем ноћења у свом објекту, 33% је задовољних, 11% је изјавило да је веома незадовољно бројем гостију, незадовољних и веома задовољних није било.

·     У једанаест месеци 2022 године реализовано је 41.870 ноћењa, што је већи број у односу на исти период 2021. године, док су приходи остварени од ноћења 1.087.871 (статистика се рачуна за једанаест месеци 2022. године)

·       Испитаници су такође изјавили да је највећи број, односно 56% испитаника задовољно бројем туриста/гостију ресторану у оквиру смештајних објеката за једанаест месеци 2022. године, 33% испитаника је изјавило да је делимично задовољно бројем туриста/гостију, 11% испитаника је веома незадовољно, незадовољних и веома задовољних није било.

·       У смештајним угоститељским објектима тренутно ради 55 радника, број радника се у прошлој години није значајно променио у односу на претходне године, дошло је само до мање варијације у занимањима, број конобара се није драстично мењао, док је већа потражња и ове године била за куварима.

·   Број новозапослених радника у смештајним угосититељским објектима је 6 што је за 15% више новозапослених радника више у односу на прошлу годину.

·    Од свих испитаних власника смештајних угоститељских објеката, 89% од укупног броја испитаника изјавило је да њихови радници носе униформе са обележјем објекта у коме раде

·      За једанаест месеци текуће године, 34% испитаника је изјавило да је задовољно бројем ноћења током трајања манифестација, 22% испитаника је делимично задовољно, 22% је веома незадовољно, такође 11% је незадовољно бројем гостију, веома задовољних је било 11%.

 

Ресторани:

 

·   На питање да ли су задовољни бројем гостију у ресторану, највећи број испитаних угоститеља је изјавило да је задовољно (42%), делимично задовољних је било 37%, веома незадовољних (11%), веома задовољних и незадовољних је било 5%.68% испитаних власника ресторана изјавило је да њихово особље носи униформе са обележјем угоститељског објекта.

·  74% испитаних власника ресторана изјавило је да њихово особље носи униформе са обележјем угоститељског објекта

·   37% од укупног броја анкетираних власника изјавило да је задовољно бројем гостију и посета ресторану током трајања манифестација, 21% испитаника делимично задовољно бројем посета, 21% је незадовољно бројем гостију, 16% је веома незадовољно, док је веома задовољних било 5%.

Тренутни број свих запослених у кафићима и кафе-пицеријама у општини Грачаница је  110. Број радника који су запослени у прошлој години је 25. Што је за 15% више и у односу на прву поовину 2022. године.

 

Кафићи и кафе-пицерије:

·   На питање да ли су задовољни бројем гостију у кафићу/кафе пицерији, највећи број испитаних угоститеља је изјавило да је делимично задовољно (53%), задовољних је било 37%, веома задовољних је било 10%, незадовољних и веома незадовољних није било.

·  58% испитаних власника ресторана изјавило је да њихово особље носи униформе са обележјем угоститељског објекта..

·      Већина анкетираних власника локалних кафића и пицерија је одговорила да на повећање броја гостију веома утичу манифестације које се организују у Грачаници. Задовољних је било 39%, делимично задовољних је 28%, незадовољних је било 17%, док је веома незадовољних и веома задовољних било 11%. Они су такође изјавили да су манифестације свих врста битне за повећање локалног промета.

·   Тренутни број свих запослених у кафићима и кафе-пицеријама у општини Грачаница је  91. Број радника који су запослени у прошлој години је 22.

 

 

Напомена: Упркос жељи да ТО Грачанице прикаже тачан извештај стања развоја туризма и броја потенцијалних туриста, недостају плански и законски акти који би утицали на унапређење обавеза статистичког праћења и примену савремене метадологије прикупљања и обраде података. Кључне слабости унутар локалне заједнице које је неопходно отклонити адекватним корективним мерама и политикама су:

Ø  Двоструко опорезивање робе и услуга привредних субјеката регистрованих у оба система;

Ø  Неевидентирање и непријављивање туриста на смештају;

Ø  Нередовна и неажурна статистика у већини објеката за смештај услед недостатка законских правила и прописа из које настаје неадекватна методологија статистичког праћења и обраде података:

Ø  Непостојање система обрачуна и обавезног плаћања боравишне таксе локалној самоуправи.